Реструктуризувати кредити мобілізованих – законопроект

nw_vijskovyuj-podatok
Print Friendly

nw_vijskovyuj-podatokПроектом Закону України  “Про реструктуризацію кредитних зобов’язань громадян України, мобілізованих до лав Збройних Сил України, Національної гвардії та інших військових формувань, а також інших учасників антитерористичної операції” (ініціатор – народний депутат Фурсін І.Г.; реєстраційний номер 1300 від 09.12.2014) пропонується зобов’язати банки проводити реструктуризацію  мобілізованих громадян.

Реструктуризації підлягають зобов’язання за кредитом, що відповідають сукупності таких ознак:

– позичальником є громадянин України, залучений до участі в антитерористичній операції шляхом мобілізації до лав Збройних сил України, Національної гвардії, інших військових формувань, або на добровільних засадах, що підтверджено в порядку, встановленому цим Законом (далі – позичальник-учасник АТО);

загальна сума несплачених зобов’язань за кредитом не перевищує в еквіваленті за курсом Національного банку України 1 млн. гривень;

відсутність простроченої заборгованості за кредитом станом на час, коли громадянина України було мобілізовано або залучено до участі в антитерористичній операції на добровільних засадах.

Банк у строк до одного місяця з дня отримання письмової заяви позичальника-учасника АТО, статус якого підтверджений у порядку, визначеному ст. 3 цього Закону, зобов’язаний провести реструктуризацію зобов’язань за кредитом. Від імені учасника АТО таку заяву мають право подати будь-хто з кола родичів першого ступеня споріднення.

Реструктуризація зобов’язань за кредитом проводиться самостійно банком в односторонньому порядку шляхом:

1) відстрочки з погашення основної суми кредиту та/або відсотків на період залучення до антитерористичної операції позичальника-учасника АТО;

2) скасування штрафних санкцій за кредитом, які були нараховані за прострочення сплати обов’язкових платежів за кредитом в період між залученням до антитерористичної операції громадянина Україна та реструктуризацією кредиту,

3) обмеження розміру штрафних санкцій (з урахуванням штрафів, пені, неустойки та інших зборів, установлених відповідними договорами) після реструктуризації кредиту, рівнем подвійної облікової ставки Національного банку  України.

Банку забороняється вимагати від позичальника-учасника АТО сплати будь-яких платежів, зборів, комісій, тощо на свою користь за проведення та оформлення реструктуризації зобов’язань за кредитом.

Підтвердження статусу позичальника-учасника АТО здійснюється шляхом отримання банками інформації із Реєстру учасників антитерористичної операції.

До моменту створення Реєстру учасників антитерористичної операції та забезпечення банкам доступу і отримання інформації з нього, підтвердження статусу позичальника-учасника АТО здійснюється шляхом надання до банку таких документів:

щодо військовослужбовців – військового квитка та/або листа за підписом командира (начальника) військової частини з відбитком печатки військової частини;

щодо резервістів та військовозобов’язаних, учасників добровольчих батальйонів, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – мобілізаційного розпорядження / довідки / повідомлення / витягу з наказу про призов на військову службу / листа за підписом командира (начальника) військової частини.

Всі документи повинні бути засвідчені відбитком печатки військового комісаріату або військової частини.

Порядок створення, ведення та доступу до Реєстру антитерористичної операції затверджується Кабінетом Міністрів України.