Штраф по кредиту обмежити обліковою ставкою – законопроект

lyhvar1
Print Friendly

lyhvar1Проектом Закону про внесення доповнень до Цивільного кодексу України (щодо введення обмежень розміру санкцій, що можуть бути застосовані відповідно до договору стосовно фізичної особи, яка прострочила виконання грошового зобов’язання) (ініціатор – народний депутат Міщенко Сергій Григорович; реєстраційний номер 1042 від 27.11.2014) пропонується встановити обмеження в розмірі санкцій, які накладаються на фізичну особу – позичальника.

Депутат вважає:

“Вже тільки факти надання грошей в кредит під дуже високі відсотки самі по собі ставлять під сумнів дотримання принципів верховенства права, добросовісності, розумності, справедливості кредиторами. І тим більше держава та парламент не можуть самоусунутись від вирішення питання визначення за допомогою закону граничного розміру санкцій, що можуть встановлюватись договором за прострочення виконання грошового зобов’язання фізичною особою. Розмір таких санкцій повинен бути чітко обмежений законом для того, щоб кредитори не могли збагачуватись за рахунок недобросовісного отримання надприбутків; щоб не було кризи неплатежів, коли люди стають не здатними розрахуватись із кредиторами внаслідок нарахування кредиторами надзвичайно великих відсотків за прострочення платежу; щоб недобросовісні кредитори не доводили людей до повного відчаю, втрати здоров’я, самогубств, вимагаючи сплачувати за прострочення виконання грошового зобов’язання неадекватно завищені відсотки.”

Вирішення цієї проблеми пропонується шляхом внесення змін до Цивільного кодексу України.

Чинна редакція  Редакція, що пропонується
Цивільний кодекс України 
Стаття 551. Предмет неустойки

  1. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно.
  2. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі.

 

 

 

 

 

Сторони можуть домовитися про зменшення розміру неустойки, встановленого актом цивільного законодавства, крім випадків, передбачених законом.

  1. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.
Стаття 551. Предмет неустойки

  1. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно.
  2. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі. Якщо боржником є фізична особа, то встановлений договором розмір неустойки за прострочення виконання грошового зобов’язання не може перевищувати облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується неустойка, від простроченої суми.

Сторони можуть домовитися про зменшення розміру неустойки, встановленого актом цивільного законодавства, крім випадків, передбачених законом.

  1. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.
Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання

  1. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.
  2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов’язання

  1. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.
  2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Якщо боржником є фізична особа, то встановлений договором розмір цих процентів за прострочення виконання грошового зобов’язання не може перевищувати облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачуються проценти, від простроченої суми.