Які вимоги НБУ ставить до приміщень небанківських установ

nbu-logo
Print Friendly

В світлі можливої зміни регулятора для кредитних спілок, не зайвим є моніторинг того, а які ж вимоги НБУ встановлює для небанківських кредитних спілок, які вже сьогодні перебувають під наглядом центрального банку України.

16 листопада Національний банк запропонував підвищити вимоги до захищеності приміщень окремих небанківських фінансових установ, шляхом затвердження постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Правил організації захисту приміщень небанківських фінансових установ України, які проводять окремі банківські операції”.

Проект Постанови розроблений з метою  забезпечення небанківськими фінансовими установами України захисту здоров’я та життя своїх працівників, належних умов схоронності готівки та інших цінностей.

Згідно з проектом постанови небанківські фінансові установи до 31 грудня 2016 року мають вжити заходів щодо поетапного щоквартального приведення технічного стану та організації охорони приміщень у відповідність до Правил.

Основні  результати впровадження регуляторного акту з питань організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні такі:

– застосування сертифікованих конструкцій;

– застосування банківського обладнання з метою посилення захисту приміщень НФУ, а саме, технічного стану та організації охорони приміщень НФУ.

Правила організації захисту приміщень небанківських фінансових установ України, які проводять окремі банківські операції

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою забезпечення небанківськими фінансовими установами України захисту здоров’я та життя своїх працівників, належних умов схоронності готівки й інших цінностей. Ці Правила є мінімальними для небанківських фінансових установ України, які проводять окремі банківські операції (далі – НФУ).

2. У цих Правилах поняття вживаються в такому значенні:

1) АТМ-сейф – сейф, що входить до складу АТМ-системи, у якому зберігаються цінності, що прийняті або призначені для видачі, технічний стан якого підтверджується сертифікатом на відповідність Національному стандарту України ДСТУ EN 1143-1 “Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1: Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ-сейфи” (далі – ДСТУ 1143–1);

2) двері сховища – двері із замком (замками), ригельним механізмом і рамою спеціальної конструкції, призначені для забезпечення доступу до сховища, технічний стан яких підтверджується сертифікатом на відповідність ДСТУ 1143–1;

3) інженерно-технічне укріплення – металеві захисні ґрати, кулетривке (ударотривке) скло, металеві ролети тощо. У разі встановлення кулетривкого скла скло і рама повинні мати сертифікат на відповідність вимогам національних стандартів України ДСТУ 4546 “Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за кулетривкістю” (далі ДСТУ 4546) та ДСТУ 4547 “Вікна, двері та жалюзі. Кулетривкість. Вимоги та класифікація” (далі – ДСТУ 4547). У разі встановлення ударотривкого скла скло і рама 2 повинні мати сертифікат на відповідність вимогам ДСТУ ЕN 356:2005 “Скло в будівництві. Захисне скління. Випробування та класифікація за тривкістю щодо ручного зламування” і ДСТУ ЕNV 1627:2004 “Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування. Класифікація та технічні вимоги”;

4) передсховище – приміщення з обмеженим доступом, що безпосередньо межує із сховищем і унеможливлює спостереження за порядком відчинення та зачинення дверей сховища;

5) робоче місце касира – місце працівника банку, який здійснює операції з цінностями або здійснює перерахування цінностей у приміщенні для перерахування банкнот і монет;

6) сейф – механічне захисне устаткування, технічний стан якого підтверджується сертифікатом на відповідність ДСТУ 1143-1;

7) сертифікат на відповідність – сертифікат, який за формою та змістом відповідає Законам України “Про підтвердження відповідності”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;

8) суб’єкт охорони – підрозділ Міністерства внутрішніх справ України чи іншого органу державної влади або суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії;

9) сховище – приміщення для зберігання цінностей, технічний стан якого підтверджується сертифікатом на відповідність ДСТУ 1143-1; Інші поняття, що вживаються в цих Правилах, наведені в законах України, нормативно-правових актах з питань засобів охоронного призначення та засобів безпечного зберігання, державних і галузевих стандартах України.

3. НФУ зобов’язана захистити приміщення банку з використанням засобів інженерно-технічного укріплення, системи тривожної сигналізації (у тому числі системи охоронної сигналізації, автоматизованої системи тривожної сигналізації, ручної системи тривожної сигналізації, які є складовими частинами системи тривожної сигналізації), фізичної охорони тощо.

4. НФУ зобов’язана розробити та затвердити своїм розпорядчим документом внутрішнє положення про організацію охорони та технічний стан приміщень. Внутрішнє положення має визначати вид охорони (власна служба охорони та/або суб’єкт охорони, обладнання приміщень засобами системи тривожної сигналізації) та вимоги до:

1) організації охорони;

2) технічного стану приміщень;

3) обладнання приміщень системою відеоспостереження.

5. НФУ має право встановлювати додаткові вимоги до технічного стану своїх приміщень, системи тривожної сигналізації, якими обладнуються ці приміщення, та їх фізичної охорони.

6. НФУ зобов’язана забезпечити дотримання вимог цих Правил.

ІІ. Вимоги до приміщень, у яких здійснюються окремі банківські операції з цінностями

7. НФУ зобов’язана застосовувати для здійснення окремих банківських операцій з цінностями, такі приміщення:

сховища;

передсховища;

приміщення, у якому розташовані робочі місця касирів.

НФУ зобов’язана визначити перелік цих та інших потрібних приміщень та їх обладнання залежно від операцій, що здійснюються, специфіки роботи за умови забезпечення безпечної роботи працівників і схоронності цінностей.

8. НФУ зобов’язана виключити можливість несанкціонованого доступу до приміщень, у яких проводяться операції з цінностями, перетинання шляхів пересування клієнтів і транспортування цінностей, а також спостерігання клієнтами і особами, робота яких не пов’язана із цінностями, за переміщенням цінностей і роботою з ними працівників НФУ. Це забезпечується планувальними рішеннями приміщень НФУ та/або організаційними заходами, та/або застосуванням електронного й електромеханічного обладнання систем контролю за доступом, яке відповідає Національному стандарту України ДСТУ ЕN 50133-1 “Системи тривожної сигналізації. Системи контролювання доступу охоронного призначення”.

9. НФУ зобов’язана обладнати сторону робочого місця касира, що орієнтована до клієнтів, елементами відгороджувальних конструкцій, технічний стан яких підтверджено сертифікатом на відповідність ДСТУ 4546, з класом опору не менше ніж СК2 та ДСТУ 4547, з класом опору не нижче ніж ОЗК2.

ІІІ. Вимоги до сховища

10. НФУ зобов’язана застосовувати сховище, двері сховища або сейф, що використовується як сховище (далі – сховище), технічний стан яких підтверджено сертифікатом на відповідність обов’язковим вимогам ДСТУ 1143-1. Мінімальний клас опору для сховища має бути не нижче ніж V за ДСТУ 1143-1. Якщо сховище та його двері мають різні класи опору згідно з ДСТУ 1143- 1, то в цілому клас опору сховища визначається за найменшим класом опору.

11. НФУ зобов’язана забезпечити вхід (доступ) до сховища через передсховище.

12. НФУ зобов’язана використовувати як передсховище приміщення, у якому встановлено сейф або кілька сейфів, що використовуються як сховища.

ІV. Вимоги до організації охорони та обладнання приміщень системою тривожної сигналізації

13. НФУ зобов’язана укласти відповідний договір з суб’єктом охорони для здійснення охорони своїх приміщень. НФУ зобов’язана визначити вид охорони приміщень залежно від обсягів цінностей, місця розташування, строку зберігання цінностей та інших чинників, що впливають на організацію охорони, за умови створення безпечних умов під час роботі з цінностями.

14. НФУ зобов’язана обладнати сховище : першим рубежем системи охоронної сигналізації – вхідні двері сховища; другим рубежем системи охоронної сигналізації – об’єм сховища за допомогою сповіщувача дуального типу з різним фізичним принципом дії. У разі застосування сейфа як сховища допускається як другий рубіж системи охоронної сигналізації обладнувати його зовнішні поверхні за допомогою сповіщувачів, що реагують на руйнування ззовні.

15. НФУ зобов’язана обладнати сповіщувачами ручної системи тривожної сигналізації, що цілодобово підключені до пульта спостереження суб’єкта охорони: сховища; передсховища; шляхи транспортування цінностей; робочі місця касирів; приміщення керівника; усі стаціонарні пости охорони. Сповіщувачі ручної системи тривожної сигналізації встановлюються в місцях, непомітних для сторонніх осіб, і мають забезпечувати зручність подадання сигналів тривоги в будь-яких ситуаціях.

16. НФУ зобов’язана обладнати системою відеоспостереження з обов’язковою реєстрацією та архівацією відеосигналу строком не менше ніж три доби такі приміщення: робоче місце касира; зону клієнтів біля робочого місця касира; вхід/вихід клієнтів до/з НФУ.

17. НФУ зобов’язана обладнати аварійним живленням технічні засоби системи тривожної сигналізації. Аварійне живлення має забезпечити роботу системи тривожної сигналізації протягом не менше ніж 12 годин у черговому режимі в разі відключення основних джерел електропостачання.

18. НФУ зобов’язана застосовувати для захисту приміщень та будівельних конструкцій технічні засоби системи тривожної сигналізації, що мають сертифікат на відповідність.

Директор Департаменту грошового обігу

В. П. Зайвенко

"Які вимоги НБУ ставить до приміщень небанківських установ", 5 out of 5 based on 1 ratings.