Зібрання Європейської мережі кредитних спілок (ЄМКС)

151015_encu_1
Print Friendly

15-16 жовтня 2015 року в Брюсселі (Бельгія) відбулось чергове зібрання Європейської мережі кредитних спілок (ЄМКС), яка об’єднує рухи кредитних спілок Європи, включаючи системи кредитних спілок Великої Британії, Естонії, Ірландії, Македонії, Польщі та Румунії, а також Всесвітню раду кредитних спілок. Вперше у цьому заході, який проходить кожні півроку, було представлено систему кредитної кооперації України, і Національна асоціація кредитних спілок України увійшла до складу ЄМКС.

Місія ЄМКС полягає у представленні інтересів кредитних спілок в органах влади Європейського Союзу шляхом забезпечення просвіти політиків ЄС щодо суті, структури та послуг кредитних спілок, підвищення поінформованості про соціальну роль кредитних спілок як у європейських країнах, так і в усьому світі, вироблення позиції стосовно законодавчого регулювання в ЄС щодо аспектів, важливих для кредитних спілок, захисту інтересів кредитних спілок безпосередньо перед уповноваженими посадовими особами ЄС, участі у відкритому діалозі з політиками та іншими зацікавленими сторонами.

151015_encu_2

У грудні 2014 року було створено Групу Європейського парламенту з інтересів кредитних спілок. Ця група є неформальною і, збираючись двічі на рік, має на меті підвищити поінформованість про кредитні спілки серед членів ЄС та інституцій Європейського союзу. При цьому Група з інтересів кредитних спілок об’єднала членів Європейського парламенту на чолі зі Співголовами Групи – Віце-президентом Європарламенту Рішаром Чарнецьким (Польща) та Членом Європарламенту Меріен Харкін (Ірландія) та за підтримки Віце-голови Групи Члена Європарламенту Ричарда Ховіта (Велика Британія), а також 15 наступних європарламентарів — Метта Карті (Ірландія), Аннелізе Доддс (Великобританія), Франка Енгеля (Люксембург), Вікторію Форд (Великобританія), Брайана Хейс (Ірландія), Мейрід Макгіннесс (Ірландія), Люка Мінга Фланагана (Ірландія), Отмара Караса (Австрія), Моллі Скотт Като (Великобританія), Катерін Стіхлер (Великобританія), Кей Суінберн (Великобританія), Сірпи Пейтикинена (Фінляндія), Казімежа Уяздовського (Польща), Януша Войцеховського (Польща) та Косму Злотовського (Польща).

151015_encu_3

Друге у 2015 році засідання Групи з інтересів кредитних спілок за участю представників членів ЄМКС, Єврокомісії, неурядових організацій та експертів було проведено 15 жовтня 2015 року. На початку засідання із доповіддю про роль кредитних спілок, їх важливість для покращення добробуту європейців та необхідність забезпечення законодавчих умов, необхідних для розвитку кредитної кооперації, виступив Віце-президент Європейського парламенту Рішар Чарнецький. Йшлося про необхідність врахування у законодавствах ЄС та країн – учасниць Євросоюзу специфіки кредитних спілок, унеможливлення застосування до КС регуляторних вимог, які мають місце у банківському секторі, адекватного та своєчасного реагування на потреби кредитних спілок, що в цілому має забезпечити їх розвиток та сприяти виконанню місії кредитних спілок як ключових інституцій з надання доступу до фінансових інструментів передусім для осіб зі скромним достатком та суб’єктів малого та середнього підприємництва (МСП) чи фермерства.

151015_encu_4

В ході обговорення з боку членів Європарламенту було продемонстровано абсолютну зацікавленість поточними актуальними питаннями діяльності кредитних спілок, зокрема, щодо:

— аспектів «Повідомлення від Комісії Європейського парламенту, Ради, Європейського економічного та соціального комітету та комітету регіонів» про «План дій з розбудови ринків капіталу Союзу» від 30 вересня 2015 року, в якому було підкреслено важливу соціальну та економічну роль кредитних спілок, включаючи фінансування МСП на основі економічного механізму, в якому не закладається отримання прибутку, та забезпечення можливості обміну ноу-хау серед членів, а також, необхідність забезпечення рівних умов їх діяльності в усіх державах – членах ЄС в частині звільнення КС від виконання вимог до капіталу ЄС для банків, мінімальний розмір якого встановлений на рівні 5 мільйонів євро,

— врахування специфіки кредитних спілок при встановленні індексів, які мають застосовуватися як орієнтири фінансових інструментів та фінансових договорів для забезпечення належного рівня захисту споживачів та інвесторів,

— загального регулювання захисту даних та обміну інформацією тощо.

151015_encu_5

Також на засіданні привітали нового учасника ЄМКС – Національну асоціацію кредитних спілок України. Віце-президент НАКСУ Людмила Кравченко, як представник кредитної кооперації України, поінформувала учасників заходу про основні показники руху кредитних спілок України, наголосила на необхідності включення кредитних спілок України до переліку суб’єктів, до яких не застосовуються вимоги Директиви Європейського Парламенту і Ради 2013/36/EU від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд за кредитними установами та інвестиційними фірмами, у якій серед інших міститься вимога щодо мінімальної суми капіталу у розмірі 5 мільйонів євро. Вирішення цього завдання потребує внесення змін до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, по підтримку чого Людмила Кравченко звернулася до європарламентарів.

На нагальності встановлення адекватних регуляторних вимог наголосили і представники кредитних спілок Нідерландів, відродження яких розпочалося останнім часом, зокрема, з причини незадоволеного банківською системою країни попиту на дрібний кредит на прийнятних умовах. Цей факт вкотре підтвердив необхідність кредитних спілок як невід’ємного елементу фінансової системи, який гармонійно співіснує з іншими її складовими.

На завершення засідання з боку Членів Європарламенту представникам ЄМКС було запропоновано надати актуальні пропозиції до проектів законодавчих актів ЄС з профільних аспектів діяльності кредитних спілок.

151015_encu_6

Також 15 та 16 жовтня 2015 року відбулися засідання ЄМКС та зустрічі з посадовими особами Європейської комісії, в ході яких обговорювалися питання про врахування потреб кредитних спілок щодо збільшення їх інвестиційних можливостей, про унеможливлення застосування до вкладних рахунків членів КС вимог, які планується застосувати до рахунків клієнтів у банківській системі, про захист даних та програмне забезпечення тощо.

При цьому заслуговує на особливу увагу загальна атмосфера, яка панувала в ході зустрічей представників кредитних спілок країн Європи з європарламентарями та посадовцями Євросоюзу і продемонструвала головне – мета органів влади ЄС полягає у створенні умов, які не спричинятимуть регуляторних бар’єрів, враховуватимуть специфіку кредитних спілок та забезпечуватимуть їх розвиток. Конче необхідно, щоб і органи державної влади України врешті-решт взяли ці принципи на озброєння і в рамках дієвого діалогу з представниками кредитної кооперації створили сприятливе законодавче поле для розвитку кредитних спілок в Україні.

Джерело: НАКСУ

"Зібрання Європейської мережі кредитних спілок (ЄМКС)", 5 out of 5 based on 3 ratings.