Чи друкувати звіти у “Віснику фінансового ринку”?

газети
Print Friendly

Інформаційне повідомлення щодо співпраці Нацкомфінпослуг з друкованими засобами масової інформації

Шановні учасники ринку фінансових послуг!

Нагадуємо, що розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27.06.2013 № 2044 «Про заснування офіційного періодичного друкованого видання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Вісник фінансового ринку» та визначення таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг № 150 від 28.04.2012»  відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, з метою розвитку ринків фінансових послуг та вирішення системних питань їх функціонування, інформування учасників ринку фінансових послуг щодо змін у законодавстві у сфері надання фінансових послуг, проведення навчання, конкурсів тощо, Нацкомфінпослуг постановила заснувати офіційне періодичне друковане видання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Вісник фінансового ринку».

газети

 Крім вищезазначеного, Нацкомфінпослуг підтримує тісні партнерські стосунки з фінансово-економічним тижневиком «Україна Бізнес Ревю», який тривалий час надавав можливість оприлюднювати на сторінках свого видання проекти регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, проекти регуляторних актів та відповідні аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Фінансово-економічний тижневик «Україна Бізнес Ревю» свого часу був визначений друкованим засобом масової інформації, в якому оприлюднюються документи, підготовлені у процесі здійснення регуляторної діяльності Нацкомфінпослуг, на період до створення офіційної сторінки Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.04.2012 № 150 «Про визначення друкованого засобу масової інформації, в якому оприлюднюються документи, підготовлені у процесі здійснення регуляторної діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».

Читайте також: Нацкомфінпослуг заснувала власне друковане видання

Нагадуємо, що згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» (далі – Закон) публічні  акціонерні  товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом,  оприлюднювати річну фінансову  звітність  та річну  консолідовану фінансову звітність  разом  з  аудиторським висновком   шляхом   розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Враховуючи вищевикладене, Законом та/або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг не передбачено покладання обов’язку на учасників ринків фінансових послуг оприлюднювати фінансову звітність виключно в офіційному виданні Нацкомфінпослуг «Вісник фінансового ринку».

Таким чином, вищезазначена інформація може оприлюднюватися учасниками ринків фінансових послуг у будь-якому періодичному або неперіодичному виданні за їх власним бажанням, у тому числі фінансово-економічному тижневику «Україна Бізнес Ревю».

Джерело: Нацкомфінпослуг