До уваги кредитних спілок Криму

548536_w_300
Print Friendly

548536_w_300Інформаційне повідомлення для споживачів фінансових послуг, у зв’язку із ситуацією, що склалася на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон) на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя діє законодавство України, обов’язкове для виконання органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, установ і організацій.

Закон визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Окупація території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя порушує роботу багатьох фінансових установ у регіоні, що призводить до виникнення загрози інтересам учасників ринків фінансових послуг. Подальше функціонування фінансових установ в умовах окупації сприятиме порушенню законодавства України у зв’язку з неможливістю виконання ними та їх відокремленими підрозділами вимог законодавства України.

Так, відділенням поштового зв’язку за місцем обслуговування Нацкомфінпослуг не здійснюється відправка кореспонденції, адресованої споживачам фінансових послуг, до Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, у зв’язку з чим Нацкомфінпослуг було направлено листа до Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» від 09 квітня 2014 року № 2960/10-11 щодо надання роз’яснень.

Листом Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» від 11 квітня 2014 року № 532-08-2573 Нацкомфінпослуг було повідомлено, що з 27 березня 2014 року пошта з материкової частини України кримською стороною не приймається та повертається у зворотному напрямку. За даних обставин Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» не має можливості доставки поштових відправлень до Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про звернення громадян» звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Статтею 237 Цивільного кодексу України передбачено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Отже, через неможливість Нацкомфінпослуг забезпечити доставку поштових відправлень до Автономної Республіки Крим та м. Севастополя пропонуємо споживачам фінансових послуг, що перебувають на території Автономної Республіки Крим і                          м. Севастополя, у своїх зверненнях зазначати електронну адресу та/або телефонний номер для вчасного інформування про розгляд зазначених вище звернень чи звертатися до Нацкомфінпослуг через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Також, у зв’язку з неможливістю доставки поштових відправлень до Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Нацкомфінпослуг буде направляти відповіді на звернення громадян та/або юридичних осіб до м. Генічеська, центр поштового зв’язку № 4 (адреса: 75500, м. Генічеськ, Херсонська область, вул. Леніна, 2, керівник Артем’єва Надія Вікторівна, тел. 067-400-35-78) з відміткою «до запитання».

Окрім цього, з прийняттям постанови Національного банку України від 06 травня 2014 року № 260 „Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя” виникла ситуація, коли фінансові установи не можуть здійснити відповідні виплати за своїми зобов’язаннями. Для врегулювання зазначеної ситуації споживачам фінансових послуг, що перебувають на тимчасово окупованій території відповідно до Закону, пропонуємо звертатися безпосередньо до фінансових установ. У свою чергу, фінансовим установам було б доцільно розмістити на своїх веб-сайтах інформацію щодо можливих варіантів отримання споживачами фінансових послуг, які перебувають на окупованій території, відповідних виплат.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка – це неприбуткова організація,  заснована фізичними  особами,  професійними  спілками,  їх об’єднаннями  на кооперативних  засадах  з  метою  задоволення  потреб  її членів у взаємному  кредитуванні  та  наданні  фінансових послуг за рахунок об’єднаних  грошових внесків  членів  кредитної спілки.

Тобто, у разі неповернення кредиту одним членом кредитної спілки є ризик порушення прав інших членів кредитної спілки. З метою уникнення такої ситуації зазначаємо, що позичальники, які перебувають на території Автономної Республіки Крим та/або міста Севастополя, не звільняються від виконання своїх зобов’язань перед кредитними спілками згідно з умовами укладених договорів про надання фінансових послуг.

Кредитним спілкам, які провадили діяльність з надання фінансових послуг на території Автономної Республіки Крим та/або міста Севастополя, в тому числі через відокремлені підрозділи, рекомендується забезпечити своїм клієнтам можливість обслуговувати кредити на материковій частині України у звичайному режимі.

Кредитним спілкам рекомендується не нараховувати пеню і не застосовувати інші штрафні санкції за прострочення по платежах, які могли виникнути через окупацію території України.

Для отримання коштів, внесених на внесок (депозит), кредитним спілкам рекомендується забезпечити вкладникам можливість отримати свої кошти у відокремлених підрозділах кредитної спілки на материковій частині України або шляхом подання вкладником письмової заяви встановленої форми про перерахування належних коштів на рахунок вкладника, відкритий у банку у валюті депозиту на материковій частині України.

 Пунктом 13 розділу І Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року № 6640) (далі – Положення про Реєстр), встановлено, що вимоги, установлені законодавством України щодо діяльності, пов’язаної з наданням відповідних видів фінансових послуг, повинні виконуватись фінансовою установою протягом усього строку перебування інформації про неї в Державному реєстрі фінансових установ.

Слід зазначити, що ліцензійними умовами провадження діяльності з надання фінансових послуг встановлені вимоги до ліцензіатів протягом усього строку дії ліцензії виконувати вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг.

Пунктом 11 розділу І Положення про Реєстр визначено, що фінансова установа має право надавати фінансові послуги через свій відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про такий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ.

Пунктом 1 розділу І Положення про Реєстр встановлено, що відокремлений підрозділ – філія, інший відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцезнаходженням юридичної особи та здійснює всі або частину функцій з надання фінансових послуг від її імені.

З цого випливає, що відповідальність за порушення законодавства України, що регулює діяльність з надання фінансових послуг відокремленими підрозділами, які розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, несуть фінансові установи, чиї відокремлені підрозділи розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

З огляду на зазначене, фінансові установи повинні виконувати свої зобов’язання незалежно від їх місцезнаходження та керуватися і дотримуватися законодавства України.

Крім цього, зазначаємо, що відповідно до статті 12 Закону у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на тимчасово окупованих територіях, змінено територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя судам, та забезпечено розгляд, зокрема, цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, – місцевими загальними судами м. Києва, що визначаються Апеляційним судом м. Києва; адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам як адміністративним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, – місцевими загальними судами м. Києва, що визначаються Київським апеляційним адміністративним судом; цивільних справ, підсудних загальним апеляційним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, – Апеляційним судом м. Києва; адміністративних справ Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим – Київським окружним адміністративним судом, адміністративних справ Окружного адміністративного суду м. Севастополя – Окружним адміністративним судом м. Києва; Севастопольського апеляційного адміністративного суду – Київським апеляційним адміністративним судом.

 Джерело: Нацкомфінпослуг