Інформаційне повідомлення щодо переоформлення ліцензії

f14138802_9931438
Print Friendly

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як орган ліцензування, з метою дотримання фінансовими установами вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) звертає увагу на таке.

      Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13 Закону, підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця.

       У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

    Вимагання додаткових документів, не передбачених Законом, для переоформлення ліцензії забороняється.

        Відомості про переоформлення ліцензії вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

       У разі переоформлення ліцензії, виданої на паперовому носії, орган ліцензування приймає рішення про визнання ліцензії, що була переоформлена, недійсною.

        Згідно із частиною шістнадцятою статті 13 Закону, непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.

Джерело: Нацкомфінпослуг