Інформація про основні аспекти вирішення проблемних питань щодо діяльності кредитних спілок станом на 30.11.2015

efa244e5c8_215254
Print Friendly

1. 05.11.2015 схвалено для оприлюднення доопрацьоване розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України».

Проектом розпорядження (в частині внесення змін до розпорядження № 7) передбачено такі зміни:

встановлено обмеження щодо збільшення заборгованості кредитних спілок за договорами залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

посилено коефіцієнт миттєвої ліквідності в частині врахування зобов’язань за строковими внесками (вкладами) членів кредитних спілок на депозитні рахунки, кінцевий строк погашення яких настав;

встановлено вимоги до розміру поточного збитку кредитної спілки в частині перевищення ним різниці між сформованим резервним капіталом та його мінімальним нормативним розміром;

з урахуванням важливості та актуальності інформації, яка розкривається в процесі пруденційного нагляду, проведено оптимізацію структури обов’язкових фінансових нормативів шляхом зменшення їхньої кількості;

встановлено вимоги до формування мінімального розміру резервного капіталу кредитних спілок у відсотковому співвідношенні: 3, 5, 10 відсотків від суми зобов’язань кредитної спілки;

визначено категорії активів, у яких може розміщуватися сума мінімального нормативного розміру резервного капіталу, а саме:

  • у грошових коштах на поточних рахунках у банківських установах, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж „АА-„ за національною рейтинговою шкалою, та мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян;
  • у грошових коштах на депозитних рахунках у банківських установах, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж „АА-„ за національною рейтинговою шкалою, та мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян;
  • у грошових коштах у вигляді додаткових пайових внесків та на депозитних рахунках в об’єднаній кредитній спілці, яка не має невиконаних заходів впливу Нацкомфінпослуг, строк виконання яких настав;
  • у державних цінних паперах.

Проектом розпорядження (в частині внесення змін до розпорядження № 177)  передбачено посилення контролю за виконанням кредитними спілками зобов’язань за договорами залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки впроваджено нову форму звітних даних «Звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки (додаток 9)».

 

2. 12.11.2015 оприлюднений  на сайті Нацкомфінпослуг проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах фінансових установ та про внесення зміни до Положення про державний реєстр фінансових установ». Проект розпорядження спрямований на реалізацію положень Закону України від 15.01.2015 № 123-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо розкриття інформації» та визначення процедури розкриття фінансовими установами інформації на власних веб-сайтах (веб-сторінках) та у загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи.

 

3. 26.11.2015 схвалений для оприлюднення новий проект постанови «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, планових заходів державного нагляду (контролю)», який був доопрацьований та підготовлений за результатами розгляду зауважень.

Проектом пропонується затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення Нацкомфінпослуг планових заходів державного нагляду (контролю) у таких сферах:

1) надання фінансових послуг довірчими товариствами, фінансовими компаніями, ломбардами, лізингодавцями;

2) провадження господарської діяльності на ринку страхування;

3) провадження господарської діяльності на ринку недержавного пенсійного забезпечення;

4) провадження господарської діяльності на ринку кредитної кооперації;

5) провадження господарської діяльності на ринку кредитних установ (крім кредитних спілок).

 

4. 30.11.2015 схвалено для оприлюднення проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження методичних рекомендацій щодо загальних підходів до проведення стрес-тестування кредитних установ». Метою розробки Методичних рекомендацій є оцінка ризиків та визначення спроможності кредитних установ, в тому числі кредитних спілок протистояти потрясінням на фінансовому ринку, а також формування ефективного державного регулювання та нагляду за кредитними установами з урахуванням міжнародних принципів та стандартів, викладених в «Принципах ефективної практики стрес-тестування та нагляду», рекомендованих Базельським комітетом з банківського нагляду щодо здійснення стрес-тестування.

"Інформація про основні аспекти вирішення проблемних питань щодо діяльності кредитних спілок станом на 30.11.2015", 5 out of 5 based on 1 ratings.