Інформація щодо основних розпоряджень Нацкомфінпослуг, що регулюють діяльність кредитних спілок, станом на 31.12.15 р.

pilha-de-papel-e-cara-olhan
Print Friendly

15.12.2015 прийнято розпорядження Нацкомфінпослуг від № 3112 «Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України». Проектом розпорядження, зокрема, врегульовуються такі питання: встановлено умови повернення кредитною спілкою вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до закінчення строку його дії  виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) на депозитний рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки; приведено у відповідність понятійний апарат.

21.12.2015 оприлюднений на сайті Нацкомфінпослуг доопрацьований проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Держфінпослуг від 11 листопада 2010 року № 857 та розпорядження Нацкомфінпослуг від 25 квітня 2013 року № 1394».

 

22.12.2015 схвалено доопрацьований проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення зміни до Положення про державний реєстр фінансових установ». Розпорядження розроблене з метою врегулювання питання стосовно доступу споживачів фінансових послуг до інформації про діяльність фінансових установ, піднаглядних Нацкомфінпослуг.

 

24.12.2015 розпорядженням Нацкомфінпослуг № 3383 затверджено Методичні рекомендації щодо загальних підходів до проведення стрес-тестування кредитних установ.

 

24.12.2015 розпорядженням Нацкомфінпослуг № 3382 схвалено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про кредитні спілки». Метою внесення змін є збільшення обсягів кредитування суб’єктів малого підприємництва (учасниками яких є фізичні особи), фермерських господарств, кооперативів, споживчих кооперативів, сільськогосподарських кооперативів кредитними спілками.

 

25.12.2015 зареєстроване в Міністерстві юстиції України за № 1634/28079 розпорядження Нацкомфінпослуг № 3201 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України».Проектом розпорядження (в частині внесення змін до розпорядження № 7) передбачено такі зміни:

встановлено обмеження щодо збільшення заборгованості кредитних спілок за договорами залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

посилено коефіцієнт миттєвої ліквідності в частині врахування зобов’язань за строковими внесками (вкладами) членів кредитних спілок на депозитні рахунки, кінцевий строк погашення яких настав;

встановлено вимоги до розміру поточного збитку кредитної спілки в частині перевищення ним різниці між сформованим резервним капіталом та його мінімальним нормативним розміром;

з урахуванням важливості та актуальності інформації, яка розкривається в процесі пруденційного нагляду, проведено оптимізацію структури обов’язкових фінансових нормативів шляхом зменшення їхньої кількості;

встановлено вимоги до формування мінімального розміру резервного капіталу кредитних спілок у відсотковому співвідношенні: 3, 5, 10 відсотків від суми зобов’язань кредитної спілки;

визначено категорії активів, у яких може розміщуватися сума мінімального нормативного розміру резервного капіталу, а саме:

  • у грошових коштах на поточних рахунках у банківських установах, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж „АА-„ за національною рейтинговою шкалою, та мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян;
  • у грошових коштах на депозитних рахунках у банківських установах, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж „АА-„ за національною рейтинговою шкалою, та мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян;
  • у грошових коштах у вигляді додаткових пайових внесків та на депозитних рахунках в об’єднаній кредитній спілці, яка не має невиконаних заходів впливу Нацкомфінпослуг, строк виконання яких настав;
  • у державних цінних паперах.

Проектом розпорядження (в частині внесення змін до розпорядження № 177)  передбачено посилення контролю за виконанням кредитними спілками зобов’язань за договорами залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки впроваджено нову форму звітних даних «Звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) на депозитні рахунки (додаток 9)».

 

25.12.2015 передане до Міністерства юстиції України для державної реєстрації розпорядження Нацкомфінпослуг від 10.12.2015  № 3052  «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Держфінпослуг від 16 вересня 2003 року № 55 «Про затвердження положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу».

Джерело: Нацкомфінпослуг