Как Нацкомфинуслуг применяет санкции с целью предотвращения легализации доходов?

main_post_c87578cc-fc82-404f-b330-00f78e029fc3
Print Friendly

Нацкомфинуслуг распоряжением от 01.10.2015 № 2372 утвердила Порядок применения санкций, предусмотренных Законом «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», предъявления требований и осуществления контроля за их выполнением Нацкомфинуслуг.

Действие утвержденного Порядка распространяется на СПФМ, надзор за которыми в сфере предотвращения легализации доходов осуществляется Нацкомфинуслуг, а именно на:

– платежные организации платежных систем и участников или членов платежных систем (в части предоставления финансовых услуг, кроме услуг по переводу денежных средств);

– страховщиков (перестраховщиков), страховых (перестраховых) брокеров;

– ломбарды и другие финансовые учреждения, а также на юрлиц, предоставляющих финансовые услуги (кроме финансовых учреждений и других юрлиц, в отношении которых надзор в сфере предотвращения легализации доходов осуществляется другими субъектами госфинмониторинга).

Санкции могут быть применены к СПФМ за нарушение требований Закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предотвращения легализации доходов в течение 6 месяцевсо дня обнаружения нарушения, но не позднее чем через 3 года со дня его совершения.

Джерело: Юрлига

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.10.2015  № 2372

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2015 р.
за № 1283/27728

Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

З метою забезпечення виконання пункту 4 частини другої статті 14 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, відповідно до підпунктів 138 та 139 пункту 4, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок застосування санкцій, передбачених Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року № 120 „Про затвердження Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2003 року за № 1087/8408;

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 лютого 2004 року № 85 „Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11. 2003 № 120”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за № 341/8940;

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07 квітня 2011 року № 186 „Про внесення змін до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 травня 2011 року за № 545/19283.

3. Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Гурбич О.І.

Голова Комісії

І. Пашко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
від 01.10.2015 № 2372

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2015 р.
за № 1283/27728

ПОРЯДОК
застосування санкцій, передбачених Законом України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 14, 24 та 28 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, та інших нормативно-правових актів.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 3 частини першої статті 14 Закону здійснюється Нацкомфінпослуг:

платіжних організацій платіжних систем та учасників чи членів платіжних систем (у частині надання фінансових послуг, крім послуг з переказу коштів);

страховиків (перестраховиків), страхових (перестрахових) брокерів;

ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюються іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу.

3. Терміни, які застосовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених уЗаконі.

4. Факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виявляються посадовими особами Нацкомфінпослуг:

при проведенні планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних чи безвиїзних;

при здійсненні нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

5. Підставою для порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – провадження у справі) є акт про виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Акт).

6. Датою порушення провадження у справі є дата реєстрації Акта, яким виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

7. Керівник та/або уповноважений представник суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що притягується до відповідальності, має право брати участь у розгляді справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – справа). Повноваження уповноваженого представника суб’єкта первинного фінансового моніторингу засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.

8. Справа розглядається директором департаменту (керівником самостійного структурного підрозділу) Нацкомфінпослуг, до функцій якого належать питання державного регулювання та нагляду у сфері фінансового моніторингу, за участю керівника та/або уповноваженого представника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що притягується до відповідальності.

Нацкомфінпослуг повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу про дату, місце та час розгляду справи не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати її розгляду. Таке повідомлення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення (та додатково засобами електронного чи факсимільного зв’язку) згідно з інформацією про місцезнаходження суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яка міститься в Державному реєстрі фінансових установ, інших реєстрах (переліках), або вручається особисто керівнику чи уповноваженому представнику суб’єкта первинного фінансового моніторингу під підпис.

Неявка керівника та/або уповноваженого представника суб’єкта первинного фінансового моніторингу у разі, якщо про дату, місце та час розгляду справи вони були повідомлені у порядку, встановленому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

9. Рішення (постанова) про застосування санкцій за вчинене порушення щодо невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або про закриття провадження у справі приймається директором департаменту (керівником самостійного структурного підрозділу) Нацкомфінпослуг, до функцій якого належать питання державного регулювання та нагляду у сфері фінансового моніторингу.

Рішення (постанова) про застосування санкцій за вчинене порушення щодо невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та рішення (постанова) про закриття провадження у справі оформлюються за встановленими формами (додатки 1, 2 до цього Порядку).

10. Санкції можуть бути застосовані до суб’єкта первинного фінансового моніторингу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

11. Рішення (постанова) про застосування санкцій або про закриття провадження у справі вручається керівнику або уповноваженому представнику  суб’єкта первинного фінансового моніторингу (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням суб’єкта первинного фінансового моніторингу рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п’яти робочих днів з дня його винесення.

12. Підставами для закриття провадження у справі є:

установлення під час розгляду справи факту відсутності за період, що перевірявся, порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення внаслідок надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу підтвердних документів;

закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених пунктом 10 цього Порядку.

13. У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до нього застосовуються такі штрафні санкції:

до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб або до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів (осіб) у випадках, передбачених законодавством;

до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб або до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб або до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;

до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб або до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – за порушення порядку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій);

до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб або до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – за неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, на запит суб’єкта державного фінансового моніторингу, необхідних для виконання ним функцій з державного регулювання і нагляду відповідно до Закону, або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки або активи);

до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб або до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – за порушення обов’язків, визначених Законом та/або нормативно-правовими актами у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та не зазначених в абзацах другому – шостомучастини третьої статті 24 Закону.

Повторне (повторні) порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимогЗакону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тобто порушення, вчинене протягом трьох років після дня виявлення Нацкомфінпослуг аналогічного порушення, за яке до суб’єкта первинного фінансового моніторингу прийнято рішення про застосування санкції відповідно до цього Закону, тягне (тягнуть) за собою накладення штрафу на суб’єкта первинного фінансового моніторингу у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, – у розмірі до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

14. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.

15. Штраф за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які були допущені:

відокремленими підрозділами суб’єкта первинного фінансового моніторингу – юридичної особи (філіями, представництвами тощо), накладається безпосередньо на суб’єкта первинного фінансового моніторингу – юридичну особу;

працівниками, які працюють на умовах трудового договору у суб’єкта первинного фінансового моніторингу, накладається безпосередньо на суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

16. Крім застосування фінансових санкцій, у разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень, вчинених суб’єктом первинного фінансового моніторингу, до нього додатково може бути застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності.

17. У разі порушення посадовою особою суб’єкта первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Нацкомфінпослуг може відповідно до Закону прийняти рішення про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу санкції у вигляді тимчасового відсторонення такої посадової особи від посади до усунення порушення.

18. Рішення про анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності, про тимчасове відсторонення посадової особи суб’єкта первинного фінансового моніторингу приймається Нацкомфінпослуг колегіально шляхом винесення відповідного розпорядження.

19. Рішення (постанова) Нацкомфінпослуг про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу санкцій набирає законної сили з дати його (її) прийняття.

Рішення (постанова) Нацкомфінпослуг (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій є виконавчим документом.

Рішення (постанова) Нацкомфінпослуг (його уповноваженої посадової особи) про застосування штрафних санкцій підлягає виконанню суб’єктом первинного фінансового моніторингу протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня його (її) отримання, про що письмово повідомляється Нацкомфінпослуг у строки, визначені в пункті 20 цього Порядку.

20. Факт виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу рішення (постанови) про застосування штрафних санкцій підтверджується наданою суб’єктом первинного фінансового моніторингу засвідченою належним чином копією платіжного документа, який надсилається до Нацкомфінпослуг протягом п’яти робочих днів після перерахування суми штрафу. Зазначена копія документа долучається до справи.

21. У разі невиконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу рішення (постанови) Нацкомфінпослуг про застосування штрафних санкцій у встановлений строк воно (вона) передається Нацкомфінпослуг до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

22. Оскарження рішення (постанови) Нацкомфінпослуг про застосування до суб’єкта первинного фінансового моніторингу штрафних санкцій здійснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такого рішення (постанови) та не зупиняє виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу застосованої санкції.

Директор департаменту
розвитку ринків фінансових
послуг та міжнародного
співробітництва

А. Сидоренко