Нацкомфінпослуг оприлюднила доопрацьований проект Ліцензійних умов

oformlenie-dokumentov
Print Friendly

На виконання вимог статті 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення в мережі Інтернет проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)” (далі – проект постанови) доопрацьованого за зауваженнями та пропозиціями заінтересованих державних органів та пропозиціями, що надійшли під час оприлюдненя.

Проект постанови підготовлений на виконання пункту 2 частини другої статті 6 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 № 222-VIII (далі – Закон), згідно з яким орган ліцензування за відповідним видом господарської діяльності розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.

Законом встановлено, що вимоги ліцензійних умов до суб’єкта господарювання мають бути обумовлені особливостями провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. Ліцензійні умови мають  включати: вичерпний перелік підтвердних документів, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам ліцензійних умов; кадрові та організаційні вимоги; технологічні вимоги щодо наявності певної матеріально-технічної бази; спеціальні вимоги, передбачені законом.

Проект постанови спрямований на комплексне вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг з позиції спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції), приведення процедур у сфері ліцензування діяльності з надання фінансових послуг у відповідність до Закону.

Проект Постанови Кабінету Міністрів України

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Аналіз регуляторного впливу