Нацкомфінпослуг оприлюднила доопрацьований проект Постанови КМУ про критерії ризиків

200445110-001
Print Friendly

У запропонованому проекті регуляторного акта впорядковується питання проведення планових заходів державного нагляду (контролю) існує необхідність затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності з надання фінансових послуг суб’єктами господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, та визначається періодичність проведення Нацкомфінпослуг планових заходів державного нагляду (контролю).

З прийняттям регуляторного акта будуть виконані вимоги частини другої статті 5 Закону, що дозволить встановити чіткі, зрозумілі та вимірювані показники, за якими визначається ступінь ризику від провадження господарської діяльності на ринках фінансових послуг, а також встановити періодичність проведення Нацкомфінпослуг планових заходів державного нагляду (контролю), – йдеться у повідомленні Комісії.

Згідно з проектом, критеріями, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, зокрема є:

сфера діяльності суб’єкта господарювання та види послуг, що ним надаються;

масштаб господарської діяльності та обсяг послуг, наданих суб’єктом господарювання;

строк провадження суб’єктом господарювання діяльності у сфері ринків фінансових послуг;

дотримання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг та стан виконання застосованих заходів впливу, у разі їх застосування;

стан виконання своїх зобов’язаннь перед споживачами фінансових послуг, що визначається за кількостю скарг споживачів фінансових послуг на виконання суб‘єктом господарювання своїх зобов’язань, які надходять до Нацкомфінпослуг;

інші фактори, що можуть призвести до настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності, та можливого розміру втрат у разі їх настання, а саме:

укладення суб’єктом господарювання договорів про надання фінансових послуг, загальний обсяг яких перевищує десятикратний розмір власного капіталу суб’єкта господарювання, та/або договорів про надання фінансових послуг з однією особою у розмірах, що перевищує половину розміру власного капіталу суб’єкта господарювання;

Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного.

До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, щодо яких виконується хоча б одна з таких умов:

  • суб’єкти господарювання надають фінансові послуги, що передбачають пряме або опосередковане залучення активів від фізичних осіб (крім коштів, залучених від фізичних осіб-учасників господарського товариства) та недотримувались на будь-яку дату протягом останніх дванадцяти календарних місяців, що передують включенню суб‘єкта господарювання до плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), який затверджується Нацкомфінпослуг, обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, та/або вимог законодавства щодо формування резервного капіталу;
  • Нацкомфінпослуг протягом останніх дванадцяти календарних місяців, що передують включенню суб‘єкта господарювання до плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), який затверджується Нацкомфінпослуг, встановлено два та більше фактів порушень суб’єктом господарювання законодавства у сфері ринків фінансових послуг (крім страховиків);
  • суб’єкти господарювання неналежно виконують свої зобов’язання перед споживачами фінансових послуг, а саме:

кількість скарг щодо неналежного виконання суб‘єктом господарювання своїх зобов’язань, які надходять до Нацкомфінпослуг від споживачів фінансових послуг, більша за середній показник скарг щодо суб‘єктів господарювання, що надають такий же вид фінансових послуг (при цьому середній показник скарг розраховується окремо для кредитних спілок, інших кредитних установ, ломбардів, страховиків, що здійснюють страхування життя, та страховиків, що здійснюють страхування з видів страхування, інших, ніж страхування життя).

Середній показник скарг розраховується як співвідношення загальної кількості скарг щодо неналежного виконання суб‘єктами господарювання своїх зобов’язань до кількості суб‘єктів господарювання, щодо яких надійшли такі скарги. Розрахунок середнього показника скарг здійснюється за останні дванадцять календарних місяців, що передують включенню суб‘єкта господарювання до плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), який затверджується Нацкомфінпослуг.

При розрахунку середнього показника скарг не враховуються скарги щодо неналежного виконання зобов’язань перед споживачами фінансових послуг суб‘єктами господарювання, виключеними з Державного реєстру фінансових установ на дату розрахунку такого показника;

  • протягом останніх п’яти років до суб‘єкта господарювання Нацкомфінпослуг застосовувались заходи впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та введення тимчасової адміністрації та/або вимоги скликання позачергових зборів учасників фінансової установи та/або було затверджено план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;
  • мають укладені договори про надання фінансових послуг, загальний обсяг яких перевищує десятикратний розмір власного капіталу суб’єкта господарювання, та/або договори про надання фінансових послуг з однією особою у розмірах, що перевищує половину розміру власного капіталу суб’єкта господарювання (крім страховиків).

До суб’єктів господарювання з середнім ступенем ризику належать суб’єкти, щодо яких виконується хоча б одна з таких умов:

  • суб’єкти господарювання надають фінансові послуги, що передбачають пряме або опосередковане залучення активів від фізичних осіб, крім тих, що належать до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, а також тих, що не здійснювали діяльність протягом останніх дванадцяти календарних місяців, що передують включенню суб‘єкта господарювання до плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), який затверджується Нацкомфінпослуг;
  • суб’єкти господарювання надають фінансові послуги, що передбачають пряме або опосередковане залучення активів (крім залучення активів від фізичних осіб) та недотримувались на будь-яку дату протягом останніх дванадцяти календарних місяців, що передують включенню суб‘єкта господарювання до плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), який затверджується Нацкомфінпослуг, обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, та вимог законодавства щодо формування резервного капіталу;
  • Нацкомфінпослуг протягом останніх дванадцяти календарних місяців, що передують включенню суб‘єкта господарювання до плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), який затверджується Нацкомфінпослуг, встановлено один факт порушення суб’єктом господарювання законодавства у сфері ринків фінансових послуг (крім страховиків);
  • суб’єкти господарювання почали здійснювати діяльність з надання фінансових послуг протягом останніх дванадцяти календарних місяців, що передують включенню суб‘єкта господарювання до плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю), який затверджується Нацкомфінпослуг. Датою початку провадження діяльності вважається дата укладення суб’єктом господарювання першого договору про надання фінансових послуг.

До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать:

  • суб’єкти господарювання, які не належать до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) проводяться Нацкомфінпослуг з такою періодичністю щодо суб’єктів господарювання:

з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на рік;
із середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на два роки;
з незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на три роки.

У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеню ризику.

Джерело: UkrKS.Info