Нацкомфінпослуг оприлюднила новий проект Правил здійснення депозитних операцій

im578x383-depozit_kapital.kz
Print Friendly

На виконання вимог статті 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України” (далі – Проект розпорядження).

         Проект розпорядження приймається з метою удосконалення існуючих індикаторів фінансового стану кредитних спілок, посилення ліквідності та платоспроможності кредитних спілок, обмеження ризиків за операціями з фінансовими активами в частині встановлення вимог до мінімального розміру резервного капіталу та активів, в яких він може розміщуватись, а також − посилення контролю за виконанням кредитними спілками зобов’язань за договорами залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки та захисту прав споживачів фінансових послуг.

Проект розпорядження передбачає внесення змін до нормативно-правових актів Держфінпослуг, а саме:

Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30 грудня 2011 року № 821, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 211/20524, в частині встановлення умови повернення кредитною спілкою вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до закінчення строку його дії  виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) на депозитний рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки;

Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2004 року за № 148/8747, в частині змін понятійного апарату, а саме внесено зміни до поняття „внесок (вклад) на депозитний рахунок до запитання”;

Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668, в частині змін понятійного апарату, а саме виключено поняття „внесок (вклад) на депозитний рахунок” а також виключено графу “Внесок (вклад) на блокований рахунок членів кредитної спілки” наводиться інформація про рух коштів, які обліковуються на блокованому рахунку”.

Проектом розпорядження, зокрема, врегульовуються такі питання:

встановлено умови повернення кредитною спілкою вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до закінчення строку його дії  виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) на депозитний рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки;

приведено у відповідність понятійний апарат.

Зауваження та пропозиції до Проекту розпорядження приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування на адреси:

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3;

Державної регуляторної служби України: поштову – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України”.