Нова редакція Положення про ліцензування кредитних спілок (проект)

DOCUMENTS.1163688748-2
Print Friendly

DOCUMENTS.1163688748-217 червня 20144 року Нацкомфінпослуг оприлюднила Проект розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження Положення про ліцензування кредитних спілок та ліцензійні умови здійснення кредитними спілками діяльності з надання фінансових послуг”, який передбачає:

– затвердження Положення про ліцензування кредитних спілок та ліцензійні умови здійснення кредитними спілками діяльності з надання фінансових послуг;

– визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 грудня 2003 року № 146 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 року за № 1225/8546 (зі змінами).

Положення про ліцензування кредитних спілок та ліцензійні умови здійснення кредитними спілками діяльності з надання фінансових послуг зокрема передбачає:

– обов’язковість ліцензування діяльності із залучення внесків (вкладів) членів на депозитні рахунки;

– обов’язковість ліцензування діяльності з надання кредитів за рахунок залучених коштів;

– безстроковість ліцензій.

При провадженні ліцензованих видів діяльності кредитна спілка повинна відповідати таким умовам:

1. Кредитна спілка при провадженні зазначеної в ліцензії діяльності повинна дотримуватись вимог законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України, законів України “Про кредитні спілки”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про захист прав споживачів”, та нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, які регулюють діяльність кредитних спілок.

2. Надання членам фінансових послуг має здійснюватися за місцезнаходженням кредитної установи або її відокремленого підрозділу.
Кредитна спілка зобов’язана здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, зазначену у відповідній ліцензії, на підставі договору, який має відповідати вимогам статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів”, нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, а також містити:

порядок нарахування та виплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму розрахунку тощо), у тому числі при достроковому розірванні договору (стосується діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки);

порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність сплати процентів та форму розрахунку, інше) (стосується діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів);

положення про необхідність підписання додаткового договору в разі зміни умов цього договору;
порядок зміни і припинення дії договору, а також порядок здійснення розрахунків між сторонами;

положення про необхідність письмового повідомлення сторін договору щодо зміни свого місцезнаходження (адреси) однією із сторін;

інформацію про забезпечення кредиту (стосується діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів);

строк, протягом якого кредитна спілка зобов’язана надати кредит позичальнику, графік повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним (стосується діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів).

3. Кредитна спілка повинна вести облік укладених договорів, які зобов’язана зберігати не менше п’яти років після виконання взаємних зобов’язань.

4. Кредитна спілка зобов’язана подавати до Нацкомфінпослуг фінансову звітність та інші звітні дані, інформацію в обсягах, формах та у строки, що встановлені Нацкомфінпослуг.
Фінансова звітність та інші звітні дані кредитної спілки повинні відповідати вимогам Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177 “Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668.

5. Кредитна спілка повинна виконувати свої зобов’язання перед членами в порядку, терміни та протягом строків згідно з укладеними договорами.

6. У разі виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, які подані для отримання ліцензії та/або отримання статусу фінансової установи (для заявників, що не отримали статусу фінансової установи) заявник повинен повідомити Нацкомфінпослуг з дотриманням вимог Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 лютого 2007 року за № 92/13359 (із змінами).

7. Органи управління кредитної спілки повинні бути створені відповідно до вимог Закону України “Про кредитні спілки”.

8. Вступний та обов’язковий пайовий внески повинні бути внесені всіма засновниками (членами) кредитної спілки.

9. Внутрішні положення кредитної спілки згідно з Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 № 116 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за №1078/8399, повинні бути затверджені в установленому порядку та відповідати вимогам законодавства.

10. Програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання кредитних спілок, пов’язане з наданням фінансових послуг, повинні відповідати Вимогам до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов’язаного з наданням фінансових послуг, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 03.06.2005 № 4122, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.07.2005 за № 707/10987 (із змінами).

11. Кредитна спілка зобов’язана мати окреме приміщення з обмеженим доступом та сейф для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює їх викрадення (пошкодження).

Завантажити

Проект Положення про ліцензування кредитних спілок та ліцензійні умови здійснення кредитними спілками діяльності з надання фінансових послуг

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг “Про затвердження Положення про ліцензування кредитних спілок та ліцензійні умови здійснення кредитними спілками діяльності з надання фінансових послуг”

УкрКС.Інфо за матеріалами Нацкомфінпослуг