Типові помилки кредитних спілок при оформленні документів для отримання ліцензій

post-img-04
Print Friendly

post-img-04Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій звертає увагу кредитних спілок, що при оформленні кредитними спілками документів на отримання ліцензій відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 № 146, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за № 1225/8546 (далі – Ліцензійні умови), типовими помилками є:

 

  1. звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів, форма яких встановлена додатком 8 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668, (далі – Порядок № 177), кредитні спілки складають з порушенням вимог абзаців одинадцятого та двадцятого пункту 3.7 розділу 3 в частині повноти та правильності складання звітних даних, а саме:

1.1       дані графи 3 рядка 100 додатка 8 до Порядку № 177 не дорівнюють сумі даних графи 3 рядка 010 додатка 3 та графи 3 рядка 110 додатка 3 до Порядку № 177;

1.2       дані графи 6 рядка 100 додатка 8 до Порядку № 177 не дорівнюють сумі даних графи 4 рядка 010 додатка 3 та графи 4 рядка 110 додатка 3 до Порядку № 177;

1.3       дані рядка 200 додатка 8 до Порядку № 177 не збігаються з даними рядка 120 додатка 2 до Порядку № 177;

 

2. звітні дані кредитні спілки складають з порушенням вимог Порядку № 177 в частині достовірності, повноти та правильності складання та заповнення звітності;

3. голова правління та головний бухгалтер кредитної спілки подають не копії трудових книжок, а копії окремих сторінок трудових книжок;

4. копія публікації повідомлення про скликання загальних зборів у відповідних засобах масової інформації, що має підтверджувати проведення останніх загальних зборів, не містить дати публікації та не підтверджує відповідно до абзацу другого частини 3 статті 14 Закону України «Про кредитні спілки» публікації повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 30 календарних днів до загальних зборів;

5. положення про фінансові послуги та положення про фінансове управління кредитної спілки не відповідають вимогам Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 30.12.2011№ 821, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.2012 за № 211/20524;

6. положення про фінансові послуги та положення про фінансове управління кредитної спілки містити умови, які суперечать одна одній та/або містять положення з неоднозначним трактуванням;

 7. примірні договори про надання фінансових послуг не відповідають вимогам статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (не зазначають строк дії договору), статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» (не прописують норми, які мають бути зазначені у договорі про надання споживчого кредиту), іншим нормативно-правовим актам, внутрішнім положенням кредитної спілки; містять умови, які суперечать одна одній та/або містять положення з неоднозначним трактуванням;

 8. кредитні спілки не дотримуються фінансових нормативів, установлених Положенням про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004 № 7, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2004 за № 148/8747

У зв’язку з вищезазначеним, просимо при оформленні пакету документів керуватись вимогами Ліцензійних умов та вимогами нормативно-правових актів, на які є посилання у Ліцензійних умовах.

Джерело: Нацкомфінпослуг