У Верховній Раді зареєстровано законопроект про повернення статусу неприбутковості кредитним спілкам

photo
Print Friendly

У Верховній Раді зареєстровано Проект Закону про внесення зміни до статті 133 Податкового кодексу України щодо статусу неприбутковості кредитних спілок (№ 3481 від 13.11.2015).

Проект внесли народні депутати: Поляков Максим Анатолійович (VIII скликання), Силантьєв Денис Олегович (VIII скликання), Стеценко Дмитро Олександрович (VIII скликання), Івченко Вадим Євгенович (VIII скликання).

Обґрунтування необхідності прийняття акта:

Вже понад 20 років кредитні спілки в Україні є вагомим інструментом надання фінансових послуг перш за все малозабезпеченим верствам населення. В середині 2000-х років кредитні спілки щорічно надавали за кількістю майже 1 мільйон кредитів пересічним громадянам, приватним підприємцям, особистим селянським господарствам тощо. Не зважаючи на фінансову кризу, сьогодні кредитні спілки України об’єднують більше 1 мільйону громадян України, надаючи щорічно 300-400 тисяч кредитів.

З моменту проголошення незалежності України кредитні спілки мали статус неприбуткових організацій. І це було зумовлено тим, що кредитні спілки, засновуються лише фізичними особами та надають фінансові послуги своїм членам за рахунок внесків таких фізичних осіб – членів кредитних спілок, і не мають на меті отримання прибутку.

Податковим Кодексом України передбачено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

  Проте, кредитна спілка, маючи своїм завданням фінансову взаємопідтримку своїх членів – пересічних українських громадян на кооперативних засадах, відповідно до вимог статті 21 Закону України “Про кредитні спілки”,  нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляє за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів).

Отже, вимога Податкового кодексу України щодо встановлення в статуті кредитної спілки заборони розподілу отриманих прибутків (доходів) між членами кредитної спілки не може бути дотримана кредитною спілкою, і на відміну від інших юридичних осіб, заснованих на підприємницьких засадах, кредитна спілка, не маючи на меті отримання прибутку, позбавлена можливості набути статусу неприбутковості.

За даними асоціацій кредитних спілок України – ВАКС та НАКСУ, наслідком неможливості набути статусу неприбутковості стане закриття не менше 100 невеликих установ, які працюють, в тому числі, і у віддалених сільських районах, та суттєве зменшення активів великих кредитних спілок, що призведе не тільки до припинення або значного обмеження доступу до фінансових ресурсів місцевого населення, але й до скорочення робочих місць із відповідним зменшенням сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору у сумах, які суттєво перевищуватимуть можливі обсяги податку на прибуток підприємств, який міг би бути сплачений такими кредитними спілками.

При цьому, пільгове оподаткування діяльності кредитних спілок як важливого соціального фактора — це загальноприйнята світова практика інших країн світу.

У Європейських країнах, таких як Польща, Нідерланди кредитні спілки мають статус неприбутковості, активно розвиваються та їх діяльність досить дієво підтримується з боку держави. У США вони є неприбутковими понад 100 років.

У теперішні кризові часи кредитні спілка — це чи не єдина структура, яка задовольняє потреби українців у дрібному кредиті та кредитує малих сільгоспвиробників. Тому, прийняття законопроекту дозволить забезпечити розвиток кредитних спілок, що відповідає інтересам народу, але й  інтересам держави, адже саме завдяки їм малозабезпечені верстви населення мають можливість вирішувати свої соціальні та побутові питання, а економіка України – розвиватися шляхом отримання інвестицій від малого підприємництва та сільгоспвиробництва.

Джерело: rada.gov.ua

"У Верховній Раді зареєстровано законопроект про повернення статусу неприбутковості кредитним спілкам", 5 out of 5 based on 2 ratings.