Якими будуть нові Ліцензійні умови для кредитних спілок

mortgage45
Print Friendly

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг”, який було оприлюднено на сайті Нацкомфінпослуг 15.06.2015 містить нові підходи до ліцензування діяльності фінансових установ.

Окрім загальних вимог, які будуть поширюватися на всіх здобувачів, проект містить особливі вимоги для кредитних спілок.

Загальні вимоги такі:

 До заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) або заяви про  розширення провадження господарської діяльності здобувачем додаються такі документи:

– фінансова звітність здобувача ліцензії, визначена Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, за станом на останній день кварталу, що передує дню одержання Нацкомфінпослуг відповідної заяви, достовірність та повнота якої підтверджені аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (крім кредитних спілок);

– анкета про керівника або головного бухгалтера фінансової установи (складається окремо керівником та головним бухгалтером фінансової установи) (додаток  3);

– опис документів, що подаються для одержання ліцензії або розширення провадження господарської діяльності, у двох екземплярах (додаток  3).

Уряд та регулятор мають намір вставовити такі особливі умови для кредитних спілок при ліцензуванні їхньої діяльності.

ІХ. Додаткові вимоги щодо провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, включаючи внески (вклади) членів кредитної спілки.

 1. Членами органів управління кредитної спілки не можуть бути особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
 2. Кредитна спілка при провадженні зазначеної в ліцензії діяльності повинна бути учасником об’єднаної кредитної спілки.
 3. Кредитна спілка зобов’язана виконувати гарантовані права членів кредитної спілки з питань управління кредитною спілкою та з питань отримання інформації про діяльність кредитної спілки відповідно до статті 11 Закону України „Про кредитні спілки”.
 4. При прийнятті членів до кредитної спілки, кредитна спілка зобов’язана дотримуватись ознаки членства, визначеної її статутом та зазначених у частині 1 статті 6 Закону України „Про кредитні спілки”.
 5. Спостережна рада кредитної спілки зобов’язана скликати загальні збори у строки, передбачені статутом кредитної спілки, з дотриманням вимог статті 14 Закону України „Про кредитні спілки”.

Протоколи загальних зборів є обов’язковими для зберігання. Копії протоколів про проведення чергових та позачергових загальних зборів членів кредитної спілки засвідчені відбитком печатки (за наявності) та підписом керівника кредитної спілки надсилаються до Нацкомфінпослуг не пізніше 30 дня з дня їх проведення. Реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах членів кредитної спілки подається до Нацкомфінпослуг у електронному вигляді.

 1. Кредитна спілка повинна зберігати протягом її діяльності документи, що підтверджують дотримання кредитною спілкою порядку повідомлення членів кредитної спілки про скликання загальних зборів.
 2. Кредитна спілка зобов’язана формувати капітал, резерви, фонди та визначати порядок покриття збитків відповідно до вимог, установлених статтею 20 Закону України „Про кредитні спілки”, цими Ліцензійними умовами та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та/або Держфінпослуг.
 3. У кредитній спілці на дату подання заяви та протягом строку дії ліцензії повинен бути сформований резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків від суми її активів, зважених на ризик кредитної спілки.

Резервний капітал кредитної спілки може розміщуватися на депозитних рахунках в установах банків, об’єднаній кредитній спілці, а також у державних цінних паперах.

 1. Розмір фінансового кредиту, наданий пов’язаним особам, не може перевищувати 10 % від пайового капіталу кредитної спілки.
 2. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки відповідно до абзацу третього частини першої статті 21 Закону України „Про кредитні спілки”;
 3. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 21 Закону України „Про кредитні спілки”;
 4. Загальна сума залучених коштів кредитної спілки, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення спілки відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 21 Закону України „Про кредитні спілки”;

Кредитна спілка може надавати фінансові кредити за рахунок коштів, залучених від своїх членів та від інших кредитних спілок. Надання кредитною спілкою кредитів за рахунок інших залучених коштів забороняється.

Ознайомитися з повним текстом проекту можна за посиланнями:

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг

Додатки до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг

Аналіз регуляторного впливу

Джерело: Нацкомфінпослуг

 • Sergo K

  Це ж дурня якась.
  Про які ОКСи може йти мова – вони ж роблять те, що і спілки – лише кредит та депозит. Чи хтось думає, що наші ОКСи щось нове придумають?
  А щодо резервного капіталу “розумний придумав” – чим більший в тебе капітал, тим більше ти маєш віддати банку / ОКСу. Та краще я збитки буду робити!!!